Hotel 37

 Za zadanie projektowe postawiliśmy sobie stworzenie hotelu który stanie się miejscem wyjątkowym, dla prowadzenia dobrze prosperującego biznesu wyróżniającego się na tle innych obiektów w branży hotelarskiej.
Inspiracją dla budynku w dużej mierze stały się budynki sąsiednie zdobione motywami roślinnymi. My natomiast jako element wiodący przyjęliśmy perłę.
Sama zaś forma została przedstawiona współcześnie poprzez styl projektowy który można uznać za konceptualny – nadający bryle charakter, poprzez użycie odpowiednich symboli aby wykreować zamierzone efekty. Symbolem elegancji staje się stworzona grafika kobiety i mężczyzny na barwionym szkle.
Wyraz emocji jest dodatkowo potęgowany poprzez połączenie dekoracji w szkle z perłą. Dzisiaj widzę hotel jako miejsce w pewien sposób wyrafinowany.
Hotel jest ważnym budynkiem dla miasta z racji przyjmowanych gości zarówno tych tworzących linię przedsiębiorczości jak i tych ciekawych poznawania miasta.
Odważna forma oraz gra wielu wątków jest w pewnego rodzaju jakby grą- odbiciem tkanki miasta – uzasadnieniem. Hotel jest miejscem wyjątkowym!
Koncepcja