Budowa domu z bali - Sąspów

W ramach Grupy Projektowo Inwestycyjnej Tobiasz Architekci wykonaliśmy prace budowlane polegające na realizacji poziomu -1 w stanie surowym otwartym oraz instalacji gazowej, przyłącza wodnego z zestawem pomiarowym, zewnętrzną instalację elektryczną oraz kanalizację sanitarną z biologiczną oczyszczalnią ścieków i zbiornikiem na wodę oczyszczoną dla inwestycji domu jednorodzinnego na dz. 676 Sąspów gm. Jerzmanowice.
 W generalnym wykonawstwie wraz z Grupą uczestniczyli partnerzy między innymi firma Marcina Miśkowca.
 Obecnie etap prac dobiega końca.