Stary rynek w Częstochowie

FILOZOFIA I IDEA
historia i sztuka
człowiek i eksponat
przestrzeń i historia

Ideą jest kształtowanie przestrzeni Starego Rynku poprzez wtapianie się w topografię placu.Miejski Salon Sztuki (budynek muzeum starego ratusza i galerii) staje się jego częścią a nie dominantą. Kształtowanie poprzez odrzucenie tradycyjnej percepcji (wtopienie bryły w plac) zbliża skalę architektury do rozmiarów człowieka, tak aby pozbawić ją siły monumentu - najważniejszy jest człowiek, historia, pasja i sztuka.Historycznie najstarszy plac tętniący życiem, kiedyś ośrodek gospodarczy, kulturalny i administracyjny, dziś bez ducha. Przemiana oblicza polega przede wszystkim na zmianie jego postrzegania przez mieszkańców. Poprzez stworzenie miejskiego salonu sztuki, rynek stanie się na nowo atrakcyjny.Proponowane rozwiązania przestrzenne, stworzenie publicznego forum - areny jako miejsca przyjaznego ma przyciągać i gromadzić ludzi.Miejski Salon Sztuki (MSS) niezwykle silnie wtapia się w tkankę miasta. Takie kształtowanie ma na celu ukazanie nowej perspektywy, w kontekście perspektywy starego rynku z potraktowaniem ratusza jako eksponatu. MSS kształtowany jest także, jako miejsce zdarzeń i forum dla sztuki. (kawiarnia z galerią)

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI –ROZWIĄZANIA URBANISTYCZNE –GŁOWNE ZAŁOŻENIAGŁÓWNE ZAŁOŻENIA– nawierzchnia jako tło dla przedstawianej sztuki, układ i forma placu daje olbrzymie możliwości aranżacyjne. Ekspozycja zewnętrzna przyciąga widza poprzez dostępność, jest formą rewitalizacji.- podział placu na 3 części, od ul. Mirowskiej część centralna (MSS, forum sztuki, arena), druga część to miejsce zmiennej ekspozycji jako formuła spektaklu światła i dźwięku, pozostała część wolna z możliwością aranżacji dowolnej. Wolny plac umożliwia stworzenia targu (np. mody ślubnej, wyposażenia wnętrz czy też świątecznego kiermaszu)-aktywacja placu poprzez ukształtowanie i wyznaczenie centrum wokół budynku galerii,teren wokół galerii stanowi centrum największej aktywności, to miejsce spotkań. Układ amfiteatralny daje możliwość przeprowadzenia ulicznego spektaklu.- fragmenty pozostałości zabudowań eksponowane są poprzez wykonanie posadzki szklanej ponad, co daje możliwość zapoznania się ze sztuka architektury lat przeszłych.- mała architektura- postumenty ławek zostały wykonane z wapienia, który jest charakterystycznym materiałem często stosowanym w tym rejonie.- ukształtowanie komunikacji….. Od ul. Mirowskiej proponuje się wykonanie prostopadłych miejsc postojowych, a od strony placu zatoki autobusowej. Ulice wokół rynku zostają uspokojone poprzez wprowadzenie ulic jednokierunkowych, z sezonowymi miejscami postojowymi oraz miejscami dla osób niepełnosprawnych.
Zaprojektowano jeden zjazd na projektowaną jezdnię ze strefy zamieszkania oraz dostępność strefy dla samochodów z ul. Mostowej. Odległość dojazdów od wieść do budynków przylegających bezpośrednio nie większą niż 4,5 m. Zaprojektowano dojazd do wewnętrznych podwórzy budynku(tzw. „Puchatka”) zlokalizowanego na działce nr 92/2 w obrębie 109, oraz dojazd do działki nr 92/1 w obrębie 109.

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNE
Zgodnie z założeniami zlokalizowano projektowany budynek w miejscu zniszczonego, domniemanego, dawnego ratusza. Obrys rzutu pionowego nadziemnej części budynku (usytuowanej powyżej projektowanego poziomu terenu) pokrywa się, w przybliżeniu, z obrysem rzutu pionowego pozostałości piwnic domniemanego ratusza, zlokalizowanych pod istniejącą powierzchnią terenu. Podziemna część budynku obejmuje pomieszczenia ww. piwnic z możliwością ich ekspozycji w historycznej formie.MSS poprzez liczne przeszklenia przenika się z obiektem dawnego ratusza. Projektowana Forma architektoniczna łączy w sobie przenikanie , transparentności i wpisanie w otoczenie poprzez zastosowanie topograficznej formy. Przeszklone ściany dają możliwość wnikania do wnętrza przestrzeni placu , a eksponowana wewnątrz sztuka jest także widoczna z zewnątrz. ZastosowanaW parterze szklana posadzka , świetliki dają możliwość wglądu w przestrzeń ekspozycyjną , z góry.Funkcjonalnie przestrzeń ekspozycyjna uwolniona jest od przegród , można ją dowolnie kształtować,w zależności od potrzeb. Elementy pozostałości starego ratusza planujemy pozostawić w możliwieniezmienionej formie, zwiedzający porusza się po kładkach łączących kolejne przestrzenie i elementy wystawy. Celem projektu było uwolnienie odkrytych historycznych elementów, dlatego zostawiamy możliwie najwięcej ścian odkrytych , dając także możliwość wglądu w przestrzeń ekspozycyjną także z poziomu placu.

ETAPOWANIE INWESTYCJI
Przewiduje się możliwość etapowania - granica podziału na dwa etapy wzdłuż północnej krawędzi projektowanej jezdni w ciągu ul. Mirowskiej, z włączeniem do jezdni związanych z nią elementów –zatoki autobusowej, miejsc postojowych dla samochodów oraz chodnika. Pierwszy etap obejmuje północną część obszaru opracowania.