Inwestycja w izolacyjność budynku

Wydatki na styropian stanowią około 2% całkowitych kosztów budowy, natomiast różnica w cenie pomiędzy produktem bardzo dobrym jakościowo a wyrobem słabym wynosi zaledwie kilkaset złotych. Inwestycja w izolacje jest bardzo efektywna gdyż pozwala na zmniejszenie opłat eksploatacyjnych.
Lambda jest parametrem po którym rozpoznasz rodzaj styropianu.
Lambda λD to deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła i im jest niższy tym wyższa jest wartość energetyczna.
Jeżeli po przeciągnięciu palcem po płycie styropianu na jej powierzchni pojawią się kuleczki, świadczy to o jego bardzo słabej spoistości. Takiego produktu nie można w bezpieczny sposób montować na ścianach, gdyż grozi to w przyszłości rozwarstwieniem się, a w konsekwencji katastrofą budowlaną.Podobnie jak w przypadku każdego innego wyrobu budowlanego, wybierając styropian należy kierować się znajomością marki, rekomendacją użytkowników i niezależnych instytutów badawczych, potwierdzających odpowiednią jakość dostępnych na rynku materiałów izolacyjnych.