Projekt recepcji hotelowej

Przygotowując projekt hotelu Podklasztorze, wykreowaliśmy oświetlenie inspirowane sklepieniem gotyckim. Jest to transformacja sklepienia na płasko, a jednak w 3. wymiarze. Podobne schematy sklepień znajdziemy w podręczniku architektonicznym, teraz prezentujemy je pod sufitem! Dzisiaj kiedy architektura jest bardziej purystyczna, architekt stroni od projektów sklepień, tralek, gzymsów, ale dlaczego nie przypomnieć historii w sposób inteligentny!
Przedstawiamy koncepcje recepcji hotelu Podklasztorze w Sulejowie. Hotel jest miejscem dawnego opactwa cysterskiego, z tego względu stylizacja koncepcji jest unikalna. Projektowanie wnętrz, a zwłaszcza obiektów z historią jest szczególnie ciekawym wyzwaniem. Poprzez nasycenie wnętrza uzyskujemy ciepło
.
Przygotowywanie projektów hoteli, jak i projektów wnętrz hoteli mieści się w zakresie świadczonych przez nas usług. Zapraszamy do współpracy!