Rynek w Limanowej - rewitalizacja

Jako architekci widzimy konieczność zmiany oblicza przestrzeni rynku- jest to niezbędne dla rozwoju miasta. Rynek który stanowić ma przestrzeń dla kultury, sztuki limanowskiej, przede wszystkim miejsce spotkań i odpoczynku paradoksalnie dziś jest rondem.

Przebiegająca przez rynek droga krajowa 28 brutalnie zawłaszcza całą jego przestrzeń. Proponowane rozwiązania mają na
celu zwrócenie miastu – mieszkańcom głównego placu .

Przemiana oblicza polega przede wszystkim na zmianie jego postrzegania przez mieszkańców. Poprzez otwarcie placu na Bazylikę, rynek stanie się na nowo
atrakcyjny. Proponuje się zwiększenie odległości ulic od pierzei rynku, aby zyskać na ich atrakcyjności, a szczególnie pierzei między ul. J. Marka i Kościuszki, gdzie zlokalizowano restauracje letnie. Ulica dzieląca płytę rynku z letnimi ogródkami jest jednokierunkowa, ze znacznym ograniczeniem prędkości. Plac kształtuje się, dając możliwość przeprowadzenia koncertów plenerowych. Wolny plac umożliwia stworzenie targu (np. mody ślubnej, wyposażenia wnętrz, letniego kina czy też świątecznego kiermaszu).
Zaplanowano stałą zieleń jako barierę naturalną w stosunku do ulic. Przewiduje się także zieleń o mniejszych gabarytach oraz w donicach, która nie jest ujęta
w tym opracowaniu.

Proponowane rozwiązania w żaden sposób nie będą kolidować z ewentualnymi zmianami przebiegu drogi krajowej.

Główne problemy (gp) i rozwiązania projektowe (Rp) w projekcie rewitalizacji rynku w Limanowej.

(gp) ruch kołowy odcinający płytę rynku, ulicą krajową tj. nr28. rozwiązanie to jest wadliwe ze względu na bezpieczeństwo.
(gp) komunikacja zabiera zbyt dużocennego miejsca
(Rp) Zepchnięcie ronda na przeciwległą stronę do Bazyliki, przez co otwarcie placu na najciekawszy obiekt znajdujący się w rynku oraz znaczny zysk przestrzeni.
(gp) brak wizerunku rynku, brak wolnej przestrzeni na placu, zbyt mało miejsca przy pierzejach rynku w stosunku do dr krajowej
(Rp) Przemiana oblicza polega przede wszystkim na zmianie jego postrzegania przez mieszkańców. Poprzez otwarcie placu na Bazylikę, rynek
stanie się na nowo atrakcyjny. Proponuje się zwiększenie odległości ulic od pierzei rynku, aby zyskać na ich atrakcyjności, a szczególnie pierzei między ul. J.Marka i Kościuszki, gdzie zlokalizowano restauracje letnie. Ulica dzieląca płytę rynku z letnimi ogródkami jest jednokierunkowa, ze znacznym ograniczeniem prędkości. Plac kształtuje się, dając możliwość przeprowadzenia koncertów plenerowych. Wolny plac umożliwia stworzenie targu (np. mody ślubnej, wyposażenia wnętrz letniego kina czy też świątecznego kiermaszu). Zaplanowano stałą zieleń jako barierę naturalną w stosunku do ulic. Przewiduje
się także zieleń o mniejszych gabarytach oraz w donicach, która nie jest ujęta w tym opracowaniu.
(gp) brak atrakcji, które przyciągały by mieszkańców do spędzania wolnego czasu na rynku
(Rp) proponuje się stworzenie zewnętrznej galerii rzeźb wykonanych przez miejscowych rzeźbiarzy uznanych na świecie.
(gp) brak miejsc parkingowych
(Rp) II poziomowy parking dostępny od ul.Ks Łazarskiego, zwiększy atrakcyjność nie tylko placu, ale i usług mieszczących się w pierzejach rynku.
(gp) nie dostateczna świadomość mieszkańców o potencjale Miasta wynikające z miedzy innymi takich informacji jak.:
- Od lat 80. XiX w. rozwój miasta uległ przyspieszeniu dzięki budowie Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, rafinerii ropy naftowej i nowoczesnego browaru.
- Limanowa znana była z targów koni, naktórych 1900 r. zawarto co czwartą galicyjską umowę kupna-sprzedaży tych zwierząt.
- budowa kościoła o tak imponującej skali.
(Rp) Nawiązanie w kształtowaniu płyty do eksponatów znajdujących się w:
- Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej w Dworze Marsów
- Muzeum Parafialnym
-Miejskiej Galerii sztuki przy ul.MBB
- Galerii TMSP , ul. Zygmunta Augusta
- Izbie Myśliwskiej przy ul. Piłsudzkiego
(Powyższe rozwiązania, nie są ujęte w przedstawionym opracowaniu urbanistyczno-planistycznym, natomiast ukazane będą w wizji architektonicznej która będzie drugą częścią tego opracowania)
(Rp) (urbanistyczne) wprowadzenie subdominanty tj. figurę św. Floriana na rondzie na osi ul. MBB.
(gp) zbyt wąskie chodniki przy ul. Marka na odcinku od rynku do ul. Krótkiej.
(Rp) zmiana ulicy na jednokierunkową, likwidacja jednego z pasów, zwiększenie chodników, rozwiązanie znacząco wpłynie na bezpieczeństwo pieszego.
(gp) niski wizerunek ul. MBB
(Rp) wprowadzenie traktu pieszo jezdnego na docinku od rynku do Ronda. Ulica zyskuje charakter ulicy miejskiej. W związku ze zmiana na trakt pieszo jezdny odwraca się kierunek jazdy ul.Kilińskiego oraz ul. Bulwary, oraz zmienia się organizację ruchu przy ul.Konopnickiej. Ruch kołowy dostępny będzie jedynie mieszkańcom, właścicielom/pracownikom usług przyległym ulicy jak przychodni, bankom, czy też urzędnikom Gminy oraz Skarbowym.
Ulica MBB jest niezwykle ważna z racji ukształtowania –oś widokowa, historii, oraz lokalizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiej Galerii Sztuki.